Multiple Choice Questions (MCQs) | IKIZAMINI Cy’Akazi cyakozwe mu buryo bw’Ikoranabuhanga( Online system) ,ku bibazo bibazwa kuri: Accounting Positions, Recovery Officers, Secretary Accountants or Finance

Multiple Choice Questions (MCQs) | IKIZAMINI Cy’Akazi cyakozwe mu buryo bw’Ikoranabuhanga( Online system) ,ku bibazo bibazwa kuri: Accounting Positions, Recovery Officers, Secretary Accountants or Finance

Leave a Comment

Your email address will not be published.