Imyanya y`akazi igera 1374 isaba A2;A1;A0 na Masters mumashami no mubigo bitandukanye wadepozaho irangiza igihe uyu munsi

Kanda ku mwanya ushaka kureba:

1. Strategic Placement Specialist (Under Statute) at RWANDA DEVELOPMENT BOARD (RDB):Deadline: Oct 17, 2022

2. Civil Engineer Specialist at RWANDA DEVELOPMENT BOARD (RDB) : Deadline: Oct 17, 2022

3. Stipend Payment & Management Specialist (Under Contract) at RWANDA DEVELOPMENT BOARD (RDB) : Deadline: Oct 17, 2022

4. 2 job positions of Internship Customer Service Specialist (Under Contract) at RWANDA DEVELOPMENT BOARD (RDB):Deadline: Oct 17, 2022

5. Indi myanya 60 y’ akazi ku mwanya wa Digital Ambassadors Supervisor (Under Contract) muri RWANDA INFORMATION SOCIETY AUTHORITY (RISA):Deadline :Oct 17, 2022

6. Imyanya 1300 y’ akazi isaba kuba ufite A2,A1 cg A0 mu mashami atandukanye muri RWANDA INFORMATION SOCIETY AUTHORITY (RISA): Deadline: Oct 17, 2022

7. National Tax Advisor for Macroeconomic and Investment Policies (MIP) Project at GIZ Rwanda :Deadline :17-10-2022

8. 6 job positions of Recruitment Officer at The African Union Commission: Deadline: October 17, 2022

9. 2 Job positions of Capacity Development Coordinator for Macroeconomic and Investment Policies (MIP) Project at GIZ Rwanda : Deadline: 17-10-2022

10. National Advisor for Macro Modelling for Macroeconomic and Investment Policies (MIP) project at GIZ Rwanda :Deadline: 17-10-2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *